Masa szpachlowa czy gładź?

Masy szpachlowe i gładzie to różnorodne produkty o innych zastosowaniach i właściwościach użytkowych. Jakie wyróżniamy rodzaje mas szpachlowych i gładzi? Jakie jest ich zastosowanie?

Masy i gładzie – rodzaje, właściwości

Wykonywanie powłok z zapraw budowlanych obejmuje najczęściej suche mieszanki oraz gotowe masy szpachlowe na organicznych lub mineralnych spoiwach. Wyróżnia się materiały szpachlowe do wykonywania powłok całopowierzchniowych wygładzających i wyrównawcznych oraz ozdobnych bądź wzmacniających. Inną grupą są szpachlówki oraz kity szpachlowe, które stosuje się miejscowo do wyrównywania, naprawiania podłoża oraz maskowania połączeń poszczególnych elementów.
W przypadku szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych używa się specjalnie do tego przeznaczonych mas.
Rodzaje gładzi:
– gładzie wapienne i gipsowo-wapienne – wygładzają powierzchnie wewnętrzne tynków wapiennych,
– gładzie gipsowe – dają efekt cienkiej, gładkiej powłoki,
– gładzie polimerowe – wyróżniają się wysoką odpornością na pękanie,
– gładzie cementowe i cementowo-wapienne – gwarantują idealną gładkość ścian oraz ich śnieżną biel,
– stiuk – jest to tynk ozdobny, stosuje się go głównie we wnętrzach stylizowanych,
– sztablatura – jest gładsza od gładzi.
Rodzaje mas szpachlowych:
– wyrównawcze,
– startowe,
– renowacyjne,
– do spoinowania płyt g-k,
– uniwersalne.

Gładź i masy – zastosowanie

Masa szpachlowa to na ogół sucha, często gipsowa mieszanka, którą rozrabia się wodą. Pozwala ona na wypełnianie ubytków, naprawienie pęknięć i rys, wygładzanie powierzchni. Stosuje się ją do wykonywania sztukaterii, szpachlowania ścian oraz wypełniania ubytków w tynkach wewnątrz pomieszczeń. Można jej także używać do spoinowania płyt g-k oraz innych prac, np. korygowania nierówności, osadzania narożników. Masa szpachlowa stanowi wyrównującą, a nawet prostującą ścianę warstwę. Wyróżnia się ona wysoką przyczepnością do podłoża. Jej wytrzymałość jest większa niż gładzi, poza tym możliwe jest nakładanie jednorazowo grubej warstwy – aż do 8 mm, co daje możliwość zniwelowania nawet dużych nierówności w krótkim czasie roboczym. Skraca to czas wykonywania pracy, a także zmniejsza znacznie jej koszty.

Gładź gipsowa stanowi dekoracyjne wykończenie wygładzające bądź też wyrównujące chropowatą powierzchnię innych tynków, przygotowując je w ten sposób do malowania. Może ona być również ostateczną powłoką ściany. Tynk na spodzie musi być równy, ponieważ gładź jest dosyć cienka. Kiedy całość wyschnie i stwardnieje zewnętrzna warstwa, należy szlifować ją drobnoziarnistym papierem ściernym bądź celowo do tego przeznaczoną siateczką ścierną.