Narzędzia skrawające – ich definicja i przydatność

Obróbka plastyczna, odlewnictwo, metalurgia proszków. Są to metody obróbki materiałów, w trakcie trwania których unika się strat materiałowych. Jednakże w procesach obróbki skrawaniem – do realizacji których używa się narzędzi do obróbki skrawaniem – powstają wióry będące efektem zdzierania zbędnych warstw narzędzia poddawanego obróbce.

Definicja skrawania

Skrawanie to inaczej proces obróbki wiórowej. W trakcie trwania tego procesu przedmiot obrabiany zostaje poddany działaniu stosownych narzędzi do obróbki skrawaniem, w wyniku czego usuwane zostają naddatki materiałowe nazywane także wiórami. Dzięki temu przedmiotowi zostaje nadawany określony kształt i wymiary. Skrawanie to podstawowy i najczęściej stosowany sposób kształtowania przedmiotów, ze względu na to, że spełnia ono wymagania co do dokładności wymiarowej oraz chropowatości powierzchni które mają zostać uzyskane, a których to nie można otrzymać stosując inne techniki wytwarzania. Obróbka skrawaniem może zostać podzielona na takie rodzaje jak: obróbka wiórowa, a także obróbka ścierna.

Podział narzędzi skrawających

Narzędzia do obróbki skrawaniem mogą zostać podzielone na kilka kategorii. Dzieli je się według sposobu obróbki i tutaj wyróżnia się noże tokarskie, noże strugarskie, frezy modułowe, frezy Fellowsa, frezy ślimakowe, rozwiertaki, wiertła, nawiertaki, przeciągacze, wytyczadła, przepychacze, głowice frezowe, gwintowniki, narzynki, głowice gwinciarskie, wiertła, głowice do gładzenia, wiórkowniki, piły, osełki, ściernice, skrobaki. Narzędzia skrawające można podzielić także z uwagi na kształt obrabianej powierzchni (do powierzchni zewnętrznych, do obróbki otworów, do obróbki gwintów, do obróbki kół zębatych), ze względu na metody kształtowania powierzchni (punktowe, kształtowe, obwiedniowe), według sposobu zamocowania (trzpieniowe, nasadzane), według stopnia rozpowszechnienia (narzędzia normalne, narzędzia specjalizowane, narzędzia specjalne), według rozwiązań konstrukcyjnych (narzędzia jednolite, narzędzia łączone, narzędzia składane).

Budowa narzędzi skrawających

Dla narzędzi skrawających charakterystyczne jest zbudowanie ich z trzech części. Pierwszą z nich jest część robocza, która obejmuje wszystkie elementy tego specjalistycznego narzędzia związane bezpośrednio z procesem skrawania. Część roboczą można podzielić dalej na część skrawającą, która wykonuje główne prace związane ze skrawaniem, część wykańczającą inaczej zwaną częścią kalibrującą, a także część prowadzącą odpowiedzialną za ustalenie położenia narzędzia względem przedmiotu. Druga część nazywana jest częścią chwytową i jest to element, którego przeznaczeniem jest zespolenie (zamocowanie) narzędzi w obrabiarce. Cześć trzecia to tak zwany łącznik i występuje jedynie w pewnej grupie narzędzi trzpieniowych.